Бонония – Античност

Най-ярък образец е Римския град Бонония, за който материални свидетелства можем да видим и днес.