Възраждане

Периодът на Възраждането се характеризира с изграждане на християнски храмове и множество възрожденски къщи. Наличието на речния път носи европейски архитектурно-строителни влияния на Ренесанса. Голяма част от архитектурата е повлияна от австрийските тенденции. Османската архитектура също е част от този период и оставя своите следи в облика на града.
Хаджиангеловата къща – Строена преди Освобождението през 1862 г. от дебърски майстори тя носи всички белези на старата архитектурна традиция на българската народна къща. Автентично възстановена по запазения архитектурен план. Обявена за паметник на културата през 1964 г.
Къщата, в която е живял Лайош Кошут – Построена около 1840 г. във възрожденски стил близо до площад „Ташкюприя“ е една от най-старите възрожденски къщи във Видин. Построена за жилищно-стопанска сграда първоначално е била жилище на български чорбаджия. Става известна и с това, че през 1849 г. в нея живее унгарският революционер, юрист и държавник Лайош Кошут. Къщата е обявена за паметник за културата през 1975 г.