ИЗЛОЖБА „ЕНЕРГИЯ ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ“

Временна изложба с находки от спасителни археологически проучвания във Видинска област по разширението на газопреносната мрежа на „Булгартрансгаз“ ЕАД през 2019 г. ще бъде открита в музей „Конака“ по повод Деня на археолога – 14 февруари.

 

Трасето на газопровода на територията на Видинска област е с дължина 59,611 км. Началото му е  от с. Дреновец до българо-сръбската граница при Връшка чука. Преминава от изток на запад през общините Ружинци, Димово, Макреш, Грамада и Кула.  Регистрирани са 18 археологически обекта:

Обект 10/1000, с. Извор махала, м. Връшка чука, селища от бронзовата, желязната, средновековната и османската епохи;

Обект 10/1001, с. Киреево, обект с неопределена функция;

Обект 10/1002, с. Извор махала, селище от ранната бронзова епоха;

Обект 10/1003, гр. Кула, м. Чойка, некропол с кремация от края на късната бронзова епоха и прехода към ранната желязна епоха;

Обект 10/1004, с. Коста Перчево, м. Търнето, обект с неопределена функция от Ранното средновековие;

Обект 10/1005, с. Коста Перчево, съоръжения от ранния неолит и келтско селище;

Обект 10/1006, с. Бранковци, м. Средока, рибарско селище от късния неолит;

Обект 10/1007, с. Бранковци, селище от Средновековието;

Обект 10/1008, с. Бранковци, селище и некропол от Средновековието;

Обект 10/1009, с. Тошевци и гр. Грамада, м. Кърповец, селище от римската епоха;

Обект 10/1010, гр. Грамада, обект с неопределена функция от Късното средновековие;

Обект 10/1011, гр. Грамада, структури от ранен халколит, бронзовата, желязната, елинистическата и средновековната епохи;

Обект 10/1012, гр. Грамада, м. Гладника, селище от късен неолит, средна бронзова епоха, некропол от късна бронзова епоха, сгради и некропол от римски императорски период, средновековни съоръжения и некропол;

Обект 10/ 1013, гр. Грамада, м. Върголия, селище от ранната бронзова епоха, сграда от римската епоха;

Обект 10/1016, с. Ярловица, селище от ранния неолит;

Обект 10/1017, с. Воднянци, м. Върбовско, обект с неопределена функция от Възраждането;

Обект 10/1019, гр. Димово, път от римската епоха;

Обект 10/2, гр. Димово, некропол от Възраждането;

Спасителните археологически разкопки са осъществени от Националния археологически институт с музей при БАН през 2019 и 2020 г. с участието на около 50 археолози и 500 работници. От Регионален исторически музей – Видин в тях участват археолозите д-р Ваня Ставрева, Никол Благоева, Илко Цветков, Николай Казашки и Екатерина Илиева, консерватор-реставратор.

Обектите са от различни периоди и обхващат 8000 години история – от шестото хилядолетие преди Христа до XIX век. Постигнатите резултати са с висока научна стойност и предоставят нови знания за миналото на Видинския край. Във фонда на Регионален исторически музей – Видин постъпват над три хиляди находки, представителна част от които са включени в изложбата „Енергия през вековете“.

 

Уредници на изложбата: д-р Ваня Ставрева, Никол Благоева, Николай Казашки, Дияна Ценкова

 

Снимка: Панорамен поглед към Обект 10/2, гр. Димово (автор: Николай Казашки).