Международна изложба „РАЗПОЗНАВАНЕ 5“

Изложбата бе открита в Художествена галерия „Никола Петров“ на 16 септември и ще гостува във Видин до 26 октомври.

Цикълът от изложби, организирани в градовете, сътрудничещи по проекта, започна през ноември 2021 г. с представянето в Националния музей в Кралево, като домакин на жилищната програма, проведена във Врнячка Баня и Кралево през 2020 г.

След това изложбата беше организирана в Художествената галерия в Крушевац, художествената галерия „Надежда Петрович“ в Чачак, галерията за съвременно изящно изкуство в Ниш, а финалната ще се проведе през ноември 2022 г. в галерията на Центъра за съвременно изкуство в Подгорица.

Дванадесет художници са представени в изложбата: Ненад Димитриевич, Йелена Шалинич Терзич (Кралево), Милена Максимович Ковачевич, Милка Жунянин (Крушевац), Теодора Воинович, Марко Йозович (Чачак), Никола Маркович, Милян Неделкович (Ниш), Свилен Стефанов, Богдан Александров (България), Тияна Вуйович, Зоран Живкович (Черна гора).

Изложбата представя индивидуални артистични подходи и различни медии, от живопис графика, скулптура до фотография, обекти и инсталации. Творчеството на дванадесет художници е в шест селекции, повечето от които са нови творби, създадени по повод на проекта. Изложбата разглежда редица въпроси, които бяха повдигнати от резидентската програма и които засягат преди всичко художника и произведението на изкуството в модерния свят, обременен от пандемията, консуматорската култура и изкуството между ангажимента и автономията на пазара и екстрадиция.

В творбите се засягат различни екзистенциални проблеми и социални феномени, отношението към природата и техниката, като те преодоляват ограниченията на медиите, а привидно приятните гледки провокират спомени и митове, анализират феномените на настоящето между миналото, кризата на модерността и несигурното бъдеще.

Институционални партньори на Разпознаване 5 са Художествена галерия-Национален музей Крушевац /организатор на проекта/, Галерия за съвременно изящно изкуство Ниш, Художествена галерия „Надежда Петрович“, Чачак, Национален музей Кралево (Сърбия), Център за съвременно изкуство на Черна гора, Подгорица ( Черна гора), Художествена галерия „Никола Петров“ Видин (България).

Разпознаване 5 е продължение на дългосрочния регионален проект за изкуство Разпознаване, който досега е реализиран чрез четири цикъла от изложби: Разпознаване, 2005 – 2007, Крушевац, Чачак, Кралево, Ниш и Подгорица (Черна гора); Разпознаване 2, 2010 – 2012, Подгорица, Чачак, Ниш, Крушевац, Кралево, Куманово (Македония) и София (България); регионална конференция Разпознаване 2013, Крушевац, когато се проведе и изложба на български художници Разпознаване 3, започна с жилищна програма в Сичево и Ниш през 2014 г. и завърши с изложби през 2015-2016 г. в Ниш, Крушевац, Кралево, Чачак, Пловдив (България) и Никшич (Черна гора), както и Разпознаване 4, който започна с жилищна програма в Рибарска баня и Крушевац през 2017 г. и завърши с изложби през 2018-2020 г. в Крушевац, Чачак, Кралево, Ниш, Видин (България) и Бар (Черна гора).

Арт проектът Разпознаване се основава на многогодишно партньорство на галерии/музеи, куратори и художници, предоставя сцена на съвременното изкуство и развива платформи за различни форми на културно сътрудничество в региона.

Проектът е непрекъснато подкрепян от Министерството на културата и информацията на Република Сърбия, благодарение на което се реализира това издание на Разпознаване.

Експертният екип се състои от историци на изкуството: Биляна Гркович, Милица Тодорович, Юлка Маринкович, Любиша Симович, Лиляна Караджич, Свилен Стефанов.