Нови цени на билети и услуги, предоставяни от Регионален исторически музей – Видин

Цени на услуги, предоставяни от Регионален исторически музей –Видин:

1. Билети за крепост „Баба Вида”
1.1. за възрастни (българи и чужденци) 7,00 лв.
1.2. за ученици и студенти (срещу представен документ) 3,00 лв.
1.3. за пенсионери 3,00 лв.
1.4. семеен билет (родители с деца от 7 до 18 г.) 14,00 лв.

2. Билети за музей „Конака” и музей „Кръстата казарма”
2.1. за възрастни (българи и чужденци) 5,00 лв.
2.2. за ученици и студенти 3,00 лв.
2.3. за пенсионери 3,00 лв.
2.4. семеен билет (родители с деца от 7 до 18 г.) 10,00 лв.

3. Индивидуален комбиниран двудневен билет за три
музейни обекта 12,00 лв.

4. Екскурзоводска беседа за обект 20,00 лв.

5. Ползване на музейни пространства – зали и интериори

5.1. ползване на крепост „Баба Вида“ от физически лица 300,00 лв. на час
5.2. ползване на крепост „Баба Вида“ от юридически лица
и филмови продукции
400,00 лв. на час
5.3 ползване на конферентна зала в крепост „Баба Вида”
от физически лица 100,00 лв. на час
5.4. ползване на конферентна зала в крепост „Баба
Вида”от юридически лица и филмови продукции 150,00 лв. на час
5.5 ползване на художествена галерия от физически лица 200,00 лв. на час
5.6 ползване на художествената галерия от юридически
лица и филмови продукции 300,00 лв. на час
5.7. ползване на музей ,,Кръстата казарма“ от физически
лица 200,00 лв. на час
5.8. ползване на ,Кръстата казарма“ от юридически
лица и филмови продукции 300,00 лв. на час

6. Разходка с екскурзовод по градските културно-исторически забележителности 50,00 лв. на час

Цените са приети с Решение №187 на Общински съвет – Видин, взето с Протокол №9/19.10.2022 год. за приемане на нова Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Видин