Османска архитектура

Турската поща е двуетажна масивна постройка, построена през 1858 г. от български майстори. Разположена в крайдунавския парк край една от речните порти на града – Телеграф капия тя е единствената запазена стара поща в България. В годините е имала различно предназначение – била е ползвана за мъжка гимназия, за археологическа сбирка, за музикална школа. През 1964 г. е обявена за Паметник на културата. Сега е Център за обучение, изкуство и култура.
Турския конак „Колука“ е построен през втората половина на XVIII век. Турците използвали сградата за полицейско управление, а към 70те години на XIX век е на българската църковна община. След Освобождението е преустроена, добавени са елементи от българската възрожденска архитектура. От 1956 г. е превърната в музей.
„Кръстатата казарма“ е построена през 1801 г. върху мястото на градината на пашата и е използвана за конак. След Освобождението е превърната в съд и казарма. Сградата е с форма на равнораменен кръст. Използвана за различни нужди през годините, сега функционира като етнографски музей.
Турския склад – сградата е строена в края на XVII и началото на XVIII в. като една от няколкото складови сгради за съхранение на зърнени храни, събирани от турската власт като данък „десятък“ от българското население. Благодарение на трайните материали, от които е била изградена се е запазила повече от 200 години- Сега се използва за епиграфския музей