Цени

1. Билети за крепост „Баба Вида”
1.1. за възрастни (българи и чужденци) 7,00 лв.
1.2. за ученици и студенти (срещу представен документ) 3,00 лв.
1.3. за пенсионери 3,00 лв.
1.4. семеен билет (родители с деца от 7 до 18 г.) 14,00 лв.

2. Билети за музей „Конака” и музей „Кръстата казарма”
2.1. за възрастни (българи и чужденци) 5,00 лв.
2.2. за ученици и студенти 3,00 лв.
2.3. за пенсионери 3,00 лв.
2.4. семеен билет (родители с деца от 7 до 18 г.) 10,00 лв.

3. Индивидуален комбиниран двудневен билет за три
музейни обекта 12,00 лв.

4. Екскурзоводска беседа за обект 20,00 лв.

5. Разходка с екскурзовод по градските културно-исторически забележителности 50,00 лв. на час