Наследниците на автора на музиката на марша „Бдинци, лъвове, титани“ направиха ценно дарение на РИМ – Видин

Регионален исторически музей – Видин получи ценно дарение от видинчанката Аничка Бончева, с което се обогатяват фондовете на отделите „Нова история“ и „Етнография“.
Предоставени са важни архивни документи, снимки, книги и вещи на Бончо Кирчев, капелмайстор на Трети пехотен Бдински полк и автор на музиката на марша „Бдинци, лъвове, титани“.
Регионален исторически музей – Видин ще представи и останалите дарители, които през последните три месеца с родолюбивия си жест обогатяват не само музейните фондове, но и познанието ни за историята на Видин и Видинския край.
В края на декември всички дарители през 2022 година ще бъдат обявени на интернет страницата РИМ – Видин, когато ще станат известни и нашите предпразнични комплименти, които им подготвяме.
Всички постъпващите в музея недвижими културни ценности подлежат на научна обработка, идентификация и инвентиране и така се съхраняват за поколенията след нас.