КРЪСТАТАТА КАЗАРМА

Сградата е паметник на културата с национално значение. Построена е през 1801 г. за нуждите на османските войски в града и е била свързана с намиращата се наблизо оръжейна работилница. След Освобождението служeла за съд и казарма на българската войска.
Кръстатата казарма представлява масивна двуетажна сграда с формата на равнораменен кръст и застроена площ 1260 кв. м. Интериорът внушава усещане за монументалност, стабилност и тържественост.

През 1965-1967 г. сградата е реставрирана и адаптирана за музей, а от 1969 г. в нея е уредена етнографска експозиция, представяща традиционната култура на населението от Видинска област от края на XIX до 20-те години на XX век. Показани са основните земеделски дейности: оран, сеитба, жътва, вършитба, сенокос. Голямо внимание е отделено на лозарството и винопроизводството. Особено място в експозицията заема риболовът по река Дунав.
От домашните занаяти е представено тъкачеството с уредите за обработка на вълната, конопа и памука, хоризонталния стан и характерните карирани и ивични тъкани.
Народните художествени занаяти са показани със съответния инструментариум и произведения – златарство, медникарство, грънчарство, дърворезба, терзийство, кожухарство, изработване на плъсти, ковачество и коларство.
Красиви женски (двупрестилчени и сукманени) и мъжки белодрешни обредни, празнични и всекидневни костюми и изящни шевици разкриват високата естетическа култура на местното население. Костюми и предмети от градския бит илюстрират връзките на Видин с Европа. Обяснителните текстове са на пет езика – български, руски, английски, немски и френски, което значително улеснява посетителите.

Работно време за посетители:

Понеделник-петък – 9,00-12,00 ч. – 13,00-17,00 ч.

Събота и неделя – 9,30-17,00 ч. – лятно

Събота и неделя – 10,00-17,00 ч. – зимно

 

Продажба на билети до 16.30 ч.

 

На тел. 094/601 707 и 094/601 705 можете да получите информация за всички музейни обекти